10 november 2021

Vacature: regisseur Transparantie in Informatie

image for Vacature: regisseur Transparantie in Informatie image

Vacature voor informatieprofessionals

Bijdragen aan optimale informatievoorziening vanuit het Rijk richting Kamer en burger; dat is wat jij doet als regisseur bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Dankzij jou staan binnen het programma Transparantie in Informatie de neuzen van de twee ministeries en dertien betrokken dienstonderdelen dezelfde kant op.

Klik hier om te solliciteren.

Transparantie en openbaarheid in de informatieverstrekking vanuit de overheid staat meer dan ooit in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Bij onze ministeries loopt in dit kader een intensief traject: het programma Transparantie in Informatie. Binnen dit programma werken wij samen in de breedste zin van het woord; dus binnen onze ministeries én met de verschillende dienstonderdelen, zoals agentschappen, uitvoeringsorganisaties en zelfstandig bestuursorganen. Jij bent binnen dit omvangrijke en complexe speelveld dé linking pin. Dankzij jou zijn beleid en uitvoering gekoppeld en is de samenwerking tussen de kerndepartementen en de dienstonderdelen optimaal. Het gaat hierbij om alle onderdelen, waarvan zeven grote (meer dan 500 fte).

Het vlot realiseren van ons departementale actieplan; dat is jouw doel. Om dit te bereiken begeleid en coördineer je alle activiteiten die in gezamenlijkheid worden opgepakt. Ook monitor en stuur je op de proces- en beheerafspraken en bewaak je de deadlines. Steeds sla jij de brug tussen de behoeftes van de kerndepartementen en die van de dienstonderdelen. Via periodieke overleggen met alle partijen houd je goed de vinger aan de pols, zowel procesmatig als inhoudelijk. Je maakt agenda’s, presentaties en verslagen, en zorgt dat iedereen de juiste, actuele documenten en informatie heeft. Zijn er vragen? Dan zet jij die uit bij de juiste personen en zorg je voor tijdige terugkoppeling. Je onderhoudt ook nauwe contacten met de financieel adviseurs binnen het programma. Zo zorg je dat iedereen qua budget en begroting op één lijn zit.

Jouw rol is nieuw binnen het programma. Je krijgt dan ook de ruimte deze mede zelf vorm te geven. Zo draag je bij aan de verdere inrichting, de uitvoering en de beheersing van het programma.

Jij bent een zelfstandige en proactieve doorpakker. Voor organiseren, structureren en coördineren draai jij je hand niet om. Je bent toegankelijk en sociaal. In je complexe werkomgeving met veel verschillende belangen voel jij goed aan hoe je moet handelen. Omdat je hierbij oog hebt voor ieders identiteit en authenticiteit bouw je snel een netwerk op met collega’s en relaties die jou vertrouwen. Uiteraard heb je affiniteit met het onderwerp ‘een transparante en open overheid’.

Verder heb je:

  • Wo-niveau.
  • Minimaal vijf jaar ervaring binnen het vakgebied informatiemanagement en de informatiehuishouding in het bijzonder.
  • Ervaring met complexe samenwerkingen in een politiek-bestuurlijke omgeving.
  • Ervaring als coördinerend projectmanager.
  • Kennis van financiële processen.

Salaris­niveau: schaal 12
Maand­salaris: Min €3.913 – Max. €5.825 (bruto)
Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contract­duur: 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur per week. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je kunt werken op de manier die voor jou prettig is. Dat betekent onder andere dat je je werktijden – in overleg – flexibel kunt indelen.
Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Paul Faaij, projectleider Informatiehuishouding Transparantie in Informatie, via 06 – 2939 2337, of bij Wenneke Kempenaar, manager afdeling Digitale Informatievoorziening, via 06 – 2917 4760.
Wil je meer informatie over de procedure? Neem dan contact op Florien Brongers, via solliciteren@minezk.nl, 070 – 379 7242 of 06 – 8299 6858.
In verband met de coronacrisis verlopen de sollicitatieprocedure en de inwerkperiode anders dan normaal. Mogelijk vinden de kennismakingsgesprekken plaats via videobellen. Je hoort hier bij je uitnodiging meer over. Word je aangenomen, dan werk je vanwege de coronamaatregelen voorlopig hybride: deels vanuit huis, deels op kantoor.
Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *