3 juni 2021

Verbetering mogelijk in Nederlands digitaliseringsbeleid

image for Verbetering mogelijk in Nederlands digitaliseringsbeleid image

Digitaliseringsbeleid van de overheid wordt steeds belangrijker, maar het vraagstuk moet niet versimpeld worden. Dat beveelt de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) aan in het essay Actuele kwestie, klassieke afweging. In het essay onderzocht de NSOB hoe de huidige governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid wordt ervaren en waar mogelijk ruimte zit voor verbetering en versterking richting de toekomst.

Op dit moment zijn drie ministeries verantwoordelijk voor digitalisering. De laatste tijd pleitten verschillende partijen om beleid over digitalisering te centraliseren, bijvoorbeeld door een minister voor Digitale Zaken te benoemen. De NSOB denkt echter dat dit risico’s met zich meebrengt, met name op het gebied van onteigening van dossiers en een achteruitgang van kennis bij departementen. Een betere optie zou zijn om alleen in termen van overkoepelende afstemming en coördinatie centralisering te creëren. Reeds bestaande en goed werkende overlegstructuren blijven op die manier bestaan.

Een andere aanbeveling uit het onderzoek is dat digitale vraagstukken niet alleen ambtelijk of expertmatig − op basis van deskundigheid − afweging verdienen, maar ook onderdeel moeten zijn van politiek debat en besluitvorming in de Kamer en in het kabinet. De nieuw in te richten Kamercommissie voor digitale zaken is een voorbeeld hiervan. Bij deze zogenoemde politisering van beleid is het wel belangrijk dat politici niet op de stoel gaan zitten van experts, aldus de NSOB.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *