1 november 2009

Verslag Randstedelijke provinciale archiefinspecties 2007-2008

image for Verslag Randstedelijke provinciale archiefinspecties 2007-2008 image

In het verslag wordt onder meer aandacht besteedt aan de groei van de archiefsamenwerkingsverbanden, de digitaliseringsontwikkelingen en hoe het bij de gemeenten en waterschappen in de verschil­lende provincies gesteld is met de bewerking van de over te dragen archieven. De inhoud van het rapport is verdeeld over inleiding en trends, toezicht historische archieven, toezicht recente archieven, activiteiten, overzicht inspectiegegevens, en toegekende bijdragen en subsidies provincies.

In het verslag wordt onder meer aandacht besteedt aan de groei van de archiefsamenwerkingsverbanden, de digitaliseringsontwikkelingen en hoe het bij de gemeenten en waterschappen in de verschil­lende provincies gesteld is met de bewerking van de over te dragen archieven. De inhoud van het rapport is verdeeld over inleiding en trends, toezicht historische archieven, toezicht recente archieven, activiteiten, overzicht inspectiegegevens, en toegekende bijdragen en subsidies provincies.

Informatief
Het verslag is beknopt, maar bevat toch veel informatie over de functie van de archiefinspectie en het geeft enkele analyses. Helaas mist het verslag een samenvatting en zijn de bijlagen met de gege­vens van de provinciale archiefinspecties – over de gemeenten, waterschappen, WGR en regiopolitie – in de digitale versie op een beeldscherm minder leesbaar door het niet kantelen van de tabellen. Ook door de twee kolommen is de digitale leesbaarheid matig.
Maar de presentaties met foto’s, tabellen (echter zonder totaaltellin­gen), kaarten en staafdiagramman maken het verslag tot een prettig en informatief, en in analoge vorm ook tot een leesbaar geheel.

De archiefinspectie maakt zich zorgen over de archiefbewerking – bij gemeenten liggen nog achterstanden waar ook niet altijd aan gewerkt wordt –, over het informatie-infarct dat ontstaat als papier en digitale archieven niet op orde zijn, alsmede over de wijziging van de terugtredende inspectietaak. Want een opleiding ‘archiefinspectie’ ontbreekt, de gemeentelijke archiefinspectie is nog niet overal op orde en de rol van de archivaris is nog niet overal ingevuld door aan­sluiting op een Archiefdienst of Regionaal Historisch Centrum (RHC).

De digitalisering lijkt succesvol. Het fysieke bezoek aan de RHC daalt gemiddeld licht, maar het aantal digitale aanvragen stijgt enorm. Steeds meer archieven worden digitaal via de website bevraagd. De gemeente Amsterdam won in 2008 een ICT-award met de digitale dienstverlening van aanvragen om fysieke archiefbescheiden (scan­nen op verzoek).
Substitutie is nog niet erg populair. Bij Gedeputeerde Staten werden vrijwel geen aanvragen gedaan voor vervanging van archiefbeschei­den.
In alle provincies werden projecten ondersteund. Subsidies werden gegeven op de volgende onderdelen: vorming of aansluiting regio­naal historische centra, stimuleringskredieten (verfilmen, digitalise­ren, conservering of restauratie van archieven), en veiligheidszorg: samenwerkende RHC’s en musea werkten aan calamiteitenplannen en het opbouwen van een veiligheidsnetwerk.

Mogelijk bent u of is uw organisatie in het bezit van een van de 750 exemplaren van de gedrukte versie, anders is het verslag te  down-loaden op: http://www.lopai.nl/nieuws.nieuwsbericht20090802.php.

 

aplat@hermes-am.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *