30 juni 2023

Weet elkaar te vinden!

image for Weet elkaar te vinden! image

‘Het informatielandschap verandert en dijt uit. Het is van belang dat het groeiend aantal betrokken partijen elkaar weten te vinden, elkaar versterken en helpen.’ Een gesprek met Sofie Bustraan, informatiecommissaris van de gemeente Amsterdam.

Sinds 2019 ben je de informatiecommissaris van de gemeente Amsterdam. Kun je iets vertellen over deze nieuwe rol?
‘Ik ben in mei 2019 gestart als eerste informatie-commissaris in Amsterdam en tweede in Nederland. Mijn collega-informatiecommissaris Donovan Karamat Ali vervult deze rol al langer in Utrecht. Van het college kreeg ik de opdracht om het uitgangspunt “open, tenzij” aan te jagen, te borgen en te handhaven. Amsterdam had grote ambities met openbaarheid en wilde vooruitlopen op het in werking treden van de Woo door meer informatie actief openbaar te maken. Mooie en duidelijke ambities, waarin ik mij goed kon vinden. Maar de praktijk bleek weerbarstiger. Wob-verzoeken werden nauwelijks binnen de wettelijke termijnen afgehandeld, er was weinig ervaring met actieve openbaarheid en informatie was niet gemakkelijk te vinden en te bewerken.’

Hoe heb je een en ander aangepakt?
‘Ik heb mij de afgelopen 3 jaar vooral als kwartiermaker opgesteld: mensen om mij heen verzameld om kennis over openbaarheid binnen de organisatie te borgen, om meer duidelijkheid en eenduidigheid te creëren in de manier waarop Wob-verzoeken worden afgehandeld en om de organisatie beter te helpen bij het openbaar maken van informatie. We zijn bijvoorbeeld gestart met een pilot met een stedelijk team openbaarheid. In dit stedelijk team zaten Wob-juristen en informatiekundig ondersteuners. Medewerkers die de organisatie hielpen bij het verzamelen, bewerken (onder andere lakken) en publiceren van de informatie. We hebben ook 2 Woo-weken georganiseerd in opdracht van de burgemeester. In deze weken zijn 94 medewerkers fulltime bezig geweest met het afhandelen van Wob-/Woo-verzoeken die al lange tijd liepen. Maar we hebben vooral ook heel veel gesprekken gevoerd: met directeuren, met bestuurders, met beleidsadviseurs, met informatiespecialisten, etcetera, om de bewustwording over het belang van openbaarheid te bevorderen, maar ook om de complexiteit van het vraagstuk te duiden. Een belangrijk thema voor de burgemeester is de agenda vertrouwen. Openbaarheid wordt in deze agenda gezien als een van de pijlers.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 27: Landschap Informatiehuishouding. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *