24 maart 2021

Wegwijs in vaktermen, begrippen en regels

image for Wegwijs in vaktermen, begrippen en regels image

Tekst Aartje van Houten

Als voormalig hoofdinspecteur bij de Erfgoedinspectie heeft Rob Kramer een handig naslagwerk samengesteld. Trefwoorden voor de informatieprofessional, van actieve openbaarmaking tot zorg voor
archiefbescheiden
maakt vakgenoten wegwijs in begrippen, regels en standaarden die veel worden gebruikt in hun vakgebied.

‘Zo’n naslagwerk is nodig ook,’ zegt Kramer. ‘De werelden van de archivarissen en informatieprofessionals bij de overheid groeien namelijk steeds meer naar elkaar toe. Maar iemand die bij een erfgoedinstelling werkt, weet misschien niet zo veel van de ict-kant van het vak en dan is het belangrijk om spraakverwarring te voorkomen. Iets wat samenhang en context geeft en waarop je terug kunt vallen, was er tot voor kort niet. Vandaar dat Trefwoorden voor de informatieprofessional een beknopte uitleg geeft van begrippen uit het vakgebied en van normen en regelgeving.’

Externe bronnen
Trefwoorden voor de informatieprofessional komt uit als e-publicatie en op papier. ‘Het een bron die je direct bij de hand hebt,’ legt Kramer uit. ‘Gewoon op je bureau, computer, laptop of tablet. Je kunt er snel even een begrip in opzoeken. Wil je meer weten, dan verwijst het boek naar websites en andere bronnen op internet. Bij de uitleg van regelgeving wordt steeds verwezen naar het betreffende artikel uit wet of besluit. Ten slotte kun je via de links ook documenten downloaden die bij een bepaald trefwoord horen.’

‘Dat is wat lastiger bij de papieren uitgave,’ lacht hij, ‘maar in de e-publicatie kun je zonder problemen binnen de publicatie navigeren, en ook naar externe bronnen. Denk bijvoorbeeld aan risicomanagement. Een heel globale term, die ik in hoofdlijnen beschrijf. Maar ik verwijs daarbij ook naar calamiteitenplan, kwaliteitssysteem en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Dat is een ander instrument, maar die heeft er mee te maken. Dan kun je vanuit dat begrip verder zoeken.’

Actualiseren
Een naslagwerk moet actueel en zo volledig mogelijk zijn. De waarde ervan wordt minder als je het niet onderhoudt. Kramer: ‘Ook deze publicatie moet voortdurend worden onderhouden en verbeterd. Daarom komt er een redactie die dit werk gaat uitvoeren.’

Deze redactie moet de begrippenlijst ook verder uit gaan breiden. Nu is deze nog niet volledig. Het lijkt Kramer een mooie taak voor de redactie om er een levend instrument van te maken. ‘Het zou nog mooier zijn om dat in samenspraak met alle collega’s te doen. Op die manier wordt het echt een gedeeld product.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *