29 september 2015

What ever happened to…? Blijft talent behouden voor ons vakgebied?

image for What ever happened to…? Blijft talent behouden voor ons vakgebied? image

Het doel van PWAA was om binnen drie jaar 75 km overheidsarchief te bewerken en over te dragen aan archiefbewaarplaatsen. Wat het project uniek maakte, was dat in drie jaar tijd vele medewerkers de kans kregen kennis te maken met en zich te ontwikkelen binnen het vakgebied. Het was een mooie mengelmoes van ervaren rotten, pas afgestudeerden, jonge schoolverlaters en sociale werkplaatsmedewerkers.

Het doel van PWAA was om binnen drie jaar 75 km overheidsarchief te bewerken en over te dragen aan archiefbewaarplaatsen. Wat het project uniek maakte, was dat in drie jaar tijd vele medewerkers de kans kregen kennis te maken met en zich te ontwikkelen binnen het vakgebied. Het was een mooie mengelmoes van ervaren rotten, pas afgestudeerden, jonge schoolverlaters en sociale werkplaatsmedewerkers.

De laatste tijd heb ik regelmatig in Od het belang onder de aandacht gebracht van het binden en, belangrijker nog, het behouden van talent voor ons vakgebied. Ik ben dan als oud PWAA’er zeer benieuwd waar mijn collega’s van toen terecht zijn gekomen. Werken ze nog binnen ons vakgebied en zo ja in welke rol/functie? Of zijn ze uitgewaaierd naar andere disciplines en doen ze nu totaal iets anders?

Behouden of niet?

Bonnie Nijham
– Museumauditor
Als Zweedse archeologe leert Bonnie al snel zwemmen als teamcoördinator. Ze noemt het project de beste ‘inburgeringscursus’ die ze kon krijgen en ze hield er hele goede vriendinnen aan over.
Na het project gaat ze bij gemeente Den Bosch aan de slag als archivaris voor het Bouwhistorische en Archeologische archief en depot, en werkt daar als teamleider tot 2013. Daarna vervult ze een beleidsfunctie bij dezelfde gemeente en combineert deze nu met een baan als museum auditor voor het Nederlandse Museumregister. In deze functie onderzoekt ze of musea voldoen aan de Museumnorm, de Ethische Code van Musea en de Cultural Governance, en houdt ze zich bezig met de condities van de collectie in depot en tentoonstellingszalen. Net als bij het schouwen van archieven bij PWAA verricht ze werkbezoeken over het hele land.

Ben van der Eijk
– Senior functioneel applicatiebeheerder bij Eneco Wind
Ben begint direct na zijn studie (BA Geschiedenis en MA Ancient History) bij PWAA. Hij noemt de periode dat hij voor het project werkt een leerzame tijd. Als selecteur spit hij overheidsarchieven door en leert hij informatie te waarderen. Zijn mooiste herinnering bewaart hij aan de expositie die in het Nationaal Archief wordt ingericht met de mooiste ‘vondsten’.

Ben is behouden voor het vakgebied en maakt de transitie van papier naar digitaal. Hij belandt via Doxis bij Eneco, waar hij later in dienst treedt als documentmanagementspecialist. Hij werkt er nog steeds met veel plezier. Intussen als functioneel applicatiebeheerder.

Christian Brouns
– Onderzoeker (vrijwilliger) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Christian noemt zijn periode bij PWAA erg prettig en leerzaam. Het is zijn eerste baan na zijn opleiding geschiedenis. Zijn studie helpt hem om de historische relevantie van stukken beter te begrijpen.
Als selecteur leert hij vooral om te werken met grote hoeveelheden archiefstukken en een bijbehorende database. Zijn mooiste herinnering is toch wel de samenwerking. “Het was een monsterproject waar we met heel veel mensen aan gewerkt hebben.”

Christian is niet in het vakgebied gebleven. Na een omzwerving via de financiële dienstverlening belandt hij uiteindelijk in de ziektewet. Nu is hij weer op zoek naar werk en van plan om nu wel in zijn eigen vakgebied te blijven.

Marieke Borger
– Waarnemend Hoofd bestuurszaken
Marieke herinnert de collega’s als een club jonge honden; “Allemaal geïnteresseerd in geschiedenis!” Het was niet haar eerste baan maar dit combineerde ze naast een startend ondernemerschap. Als historicus heeft ze met name geleerd dat je, om als team een goed eindresultaat te behalen, dezelfde werkwijze moet hanteren. Dit kwam tot uiting in het opstellen van archiefinventarissen. Als mooiste herinnering noemt ze de Adossiers vanwege de bizarre zaken die ze daarin tegenkwam, maar ook de onderlinge gezelligheid is haar bijgebleven.

Marieke is niet behouden voor het vakgebied. Ze werkt nu voor de overheid als waarnemend hoofd bestuurszaken en secretaris DT van een grote overheidsorganisatie. De DIV valt overigens wel binnen een van de domeinen.

Annefleur Hage
– Relatiebeheerder Doc-Direkt
Een maand nadat Annefleur haar studies journalistiek en geschiedenis afrondt, treedt ze eind 2007 als selecteur in dienst bij PWAA. Haar eerste echte baan.
Ze is compleet nieuw in het archiefwezen en werkt binnen het project samen met ervaren krachten en starters. Deze combinatie maakt voor haar het werken in het project tot een leerzame periode.

Na het project gaat ze met een aantal collega’s mee in de tijdelijke Interim Organisatie Rijksarchieven (IORA), als teamleider. Daarna werkt ze bij DocDirekt als teamleider en sinds 2014 als relatiebeheerder.

Ilja van Poppel
– Consultant PwC
Ilja’s historie bij PWAA beslaat de periode tussen november 2007 en mei 2008. Met een master Duitslandstudies en een bachelor Geschiedenis op zak is PWAA zijn eerste ‘echte’ baan. Hij beschouwt PWAA als opstapje en dus als goede leerschool om te zien wat echt werken betekent.
De samenwerking in het team en het plezier onderling bleef hem het meest bij. Hij herinnert zich het bezoek aan het archief van het ministerie van Defensie in Rijswijk en dan vooral de zoemer die tweemaal per dag ging om alle archiefmedewerkers eraan te herinneren dat het klaverjastijd was.

Ilja is niet behouden voor het vakgebied. In mei 2008 treedt hij in dienst bij Het Expertise Centrum (HEC). Na twee jaar stapt hij over naar het ministerie van VROM waar hij ongeveer één jaar werkt als adviseur voor de Chief Information Officer, met name op het gebied van ICT. Sinds 2011 is hij als consultant werkzaam voor PwC.

Job Pantjes
– Project- en programmamanager | Sr. (informatie)adviseur | Interim-manager | Business Consultant | Eigenaar)
Job omschrijft zijn tijd bij PWAA als erg leerzaam, met veel plezier onderling. Zowel op inhoudelijk als op projectmatig gebied heeft hij veel geleerd: het halen van deadlines, afstemming met diverse ministeries, aansturen van een team en efficiënt samenwerken.
Job is binnen PWAA begonnen als archiefselecteur maar uiteindelijk heeft hij ook kwaliteitscontroles uitgevoerd en coördinerende taken gedaan. Als mooiste herinnering noemt hij de diversiteit binnen het team en de samenwerking; “Humor en hard werken gingen altijd goed samen. Uiteindelijk hebben we met PWAA een mooi resultaat neergezet.” Job heeft na afloop van het project verder weinig gedaan met archiefselectie en hij heeft zich ontwikkeld op het gebied van informatiemanagement.

Job heeft nu een eigen bedrijf (Job Pantjes Consultancy) met opdrachtgevers binnen de overheid en zakelijke markt. Verder is hij de dienstverlening en software (Octopus) rondom Email Process Management in de markt aan het zetten zodat, zoals hij zegt, “organisaties geen omkijken meer hebben naar de verwerking van inkomende emailstromen.”

Douwe Huisman
– Adviseur digitale duurzaamheid
Douwe beschouwt zijn tijd als selecteur bij PWAA als een leerzame periode waarin hij meerdere organisaties binnen de rijksoverheid leert kennen. Het is zijn eerste reguliere baan na het behalen van het diploma Archivistiek B. Daarvoor is Douwe leerkracht in het basisonderwijs. De beste herinnering heeft hij aan het plezier dat hij heeft beleefd in het team.

Douwe is behouden voor het vakgebied. Hij werkt als adviseur Digitale Duurzaamheid bij de Justitiële Informatiedienst. Deze dienst beheert een edepot voor de justitiële ketens.

Leonard Korevaar
– Recordmanager gemeente Zoetermeer
Na zijn studie Culturele Antropologie en enkele uitzendbanen belandt Leonard via TTP als selecteur bij het Project Wegwerken Archiefachterstanden. PWAA is zijn eerste kennismaking met het vakgebied en dat heeft zijn interesse gewekt. Naast de plek waar zijn enthousiasme voor het vakgebied is ontstaan, heeft hij vooral goede herinneringen aan de fijne samenwerking met collega’s.

Na PWAA werkt hij via TTP onder andere als zaakinrichter en medewerker DIV bij het Servicecentrum Drechtsteden om daarna bij de gemeente Zoetermeer terecht te komen. Hier treedt hij snel in vaste dienst als recordsmanager/adviseur Informatie & Automatisering. “Zowel bij de Drechtsteden als in Zoetermeer heb ik de ervaring die ik bij PWAA heb opgedaan met het snel selecteren van grote hoeveelheden archief goed kunnen gebruiken!”

Aart van der Kooij
– plv. landelijk projectleider DIV Nationale Politie
Niet echt een starter, maar als directeur een bepalend gezicht voor het project. Aart start in juni 2006 als directeur in PWAA en zal dat tot het einde blijven. Sterker nog, hij werkt daarna ook nog mee aan de oprichting van DocDirect om de door PWAA ontwikkelde werkwijze te borgen.

PWAA leert Aart dat het soms nodig is om een externe interventie te doen om vastgeroeste gewoontes en ongeschreven ‘wetten’, in dit geval op het beheer van archieven, te doorbreken. ‘Goed is goed genoeg’, het adagium van PWAA, bleek uiteindelijk een werkend uitgangspunt. Zijn mooiste herinnering ligt dan ook in de formele afsluiting van het project, waar het project complimenten krijgt voor het feit dat het binnen de tijd en binnen de financiële kaders is afgerond.

Aart werkt sinds 2013 als senior beleidsadviseur DIV bij de Nationale Politie.

Jan Anne Wierenga
– Medewerker DIV Provincie Friesland
Jan Anne komt na zijn studie Informatie Dienstverlening en management terecht bij PWAA. Als selecteur komt hij bij meerdere ministeries over de vloer. Hij herinnert zich dat sommige ministeries moeite hadden om archief af te staan aan een onbekende groep. Hij bewaart de mooiste herinneringen aan de discussies over de interpretatie van selectielijsten. Vaak verschilt hij daarin van mening met anderen die geschiedenis hadden gestudeerd en een hele andere kijk hadden op de informatie.

Na het project start hij bij de gemeente Rotterdam en werkt hij aan de invoering van digitaal werken via Hummingbird. Hij werkt nu als medewerker DIV bij de Provincie Friesland.

Nationaal Archief hoofdafnemer
Opvallend is dat veel PWAA’ers na het project terecht zijn gekomen bij het Nationaal Archief en nog opvallender is dat ze daar nog steeds werken. Ook Docdirekt en de Politie blijken grote afnemers te zijn van PWAA-talent. Een korte quick scan langs mijn ‘LinkedInvrienden’ laat zien dat veruit de meesten op een of andere wijze werkzaam zijn binnen de (rijks)overheid en ook nog binnen het vakgebied. Zo hebben opvallend veel PWAA’ers zich ontwikkeld tot adviseur en werkt slechts een enkeling voor een commerciele organisatie.
Al met al concludeer ik dat veel talent bij PWAA is geboren of verder tot wasdom is gekomen en nog steeds in het vakgebied werkzaam is… en dat lieve mensen geeft de burger moed.

Edwin.Driessen@afm.nl, Edwin Driessen is redactielid van Od.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *