8 april 2024

Woo-Doeth actualiseert zoekprotocol met autorisatiebeleid

image for Woo-Doeth actualiseert zoekprotocol met autorisatiebeleid image

Bij de afhandeling van Woo-verzoeken is het lastig dat het soms tot 6 weken duurt voordat de zoeker de juiste rechten heeft om bij de benodigde informatie te komen. Tegen die tijd is de wettelijk verplichte afhandelingstermijn al verstreken. Het verstrekken van die rechten moet daarom sneller, liefst binnen 2 dagen. Het RDDI-project Woo-Doeth (Doorontwikkeling Om Elkaar Te Helpen) is bezig het zoekprotocol te actualiseren met kaderstellend autorisatiebeleid, waardoor het zoeken niet alleen sneller wordt, maar ook veiliger.

Bij de rijksoverheid zijn er verschillende rechtsposities op basis waarvan medewerkers bij bepaalde informatie kunnen. Terecht en logisch, gezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Bij veel Woo-verzoeken moet gezocht worden in dataverzamelingen waar de zoeker niet standaard bij mag.

Een oplossing hiervoor is een, vooraf gedefinieerd, autorisatieproces waarmee een zoeker verhoogde rechten krijgt. Met een zogeheten privileged account. Dat is niet eenvoudig in te regelen. De aanvragen en goedkeuringen voor verhoogde rechten kunnen alleen worden gedaan door gemandateerde medewerkers. Daarnaast worden de aanvragen structureel vastgelegd en moeten de autorisaties gespecificeerd worden volgens de principes van security by design en privacy by design.

Het geactualiseerde zoekprotocol Veilig zoeken in de Informatiehuishouding en de handreiking om het zoekprotocol binnen de eigen organisatie te implementeren, worden eind Q2 opgeleverd. Eerst gaan ze nog langs het CDO-, CPO-, CISO- en CIO-beraad. En om de privacy te waarborgen wordt er een PAR-procedure gestart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *