17 maart 2023

Ook de Woo is mensenwerk

image for Ook de Woo is mensenwerk image

Ook de gemeente Moerdijk is gestart met implementatie van de Wet open overheid (Woo). Er is, zoals het stappenplan voorschrijft, een ambitie beschreven en een tijdpad afgesproken. Het is de komende tijd vooral bouwen aan verdere implementatie en steeds toevoegen van nieuwe categorieën om informatie actief openbaar te maken. Het is te vroeg om te zeggen dat burgers er iets van merken. Een ding is zeker: de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) had geen streven meer tot verbetering in zich. Ik ben blij dat deze ambitie in de Woo wel aanwezig is.

Tenenkrommend blijven voor mij de uitspraken van rechtbanken waarin geconstateerd wordt dat informatie er niet meer is, hoewel deze er wel zou moeten zijn. Daarmee maak je het werk dat je doet niet meer controleerbaar. De uitspraak van de rechter leidt er zelfs toe dat de overheid ermee wegkomt en de burger met het recht aan zijn of haar kant met lege handen blijft staan. Je kunt dus wel een grondrecht op informatie hebben maar het is een wassen neus als die informatie er niet meer is terwijl die er wel had moeten zijn.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 22: De gebruiker centraal. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *