12 april 2023

Het Woo-loket van de Tweede Kamer

image for Het Woo-loket van de Tweede Kamer image

In de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) heeft de Tweede Kamer een Woo-loket ingericht waar verzoeken om publieke informatie te openbaren afgehandeld kunnen worden. Welke veranderingen heeft de wet verder voor de organisatie?

Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aangenomen. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die burgers inzage geeft in het handelen van de overheid (e.g. ministeries, provincies en gemeenten) door het op verzoek (passief) openbaar maken van overheidsinformatie. De Woo heeft als doel om nog meer transparantie in overheidshandelen te bewerkstelligen door actief overheids­informatie te publiceren. Uitgangspunt is: openbaar, tenzij.

De Woo stelt voorop dat toegang tot publieke informatie een recht is dat in beginsel aan eenieder in gelijke mate toekomt (artikel 1.1 van de Woo). Toegang tot publieke informatie is een recht, zodat de burger zijn democratische controle kan uitoefenen op de overheid. Dit recht is alleen te verwezenlijken als informatie daadwerkelijk voor eenieder toegankelijk is. Daar zijn alleen uitzonderingen op als de wet of een bijzondere wet daarin voorziet.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 21: Arbeidsmarkt in beweging. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *