13 november 2023

Van Woo-verzoek tot Woo-besluit

image for Van Woo-verzoek tot Woo-besluit image

Wanneer bij een departement of rijksorganisatie een Woo-verzoek (Wet open overheid) binnenkomt, leidt dit tot allerlei activiteiten. Van Woo-verzoek tot Woo-besluit wordt veel werk verzet. Extra hulptroepen ondersteunen in capaciteit, expertise en met tooling. Doc-Direkt, shared service organisatie informatiehuishouding van het rijk, biedt ondersteuning bij verantwoordingsvragen, zoals die in het kader van de Woo. Welke ondersteuning Doc-Direkt biedt en wat er aan werk verzet wordt voor een Woo-verzoek, vertellen we je hier.

De Woo regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Als een inwoner informatie mist, mag hij of zij de overheid daar zelf naar vragen door een Woo-verzoek in te dienen. Wanneer zo’n verzoek binnenkomt, wordt alle informatie rondom het specifieke verzoek verzameld. Als de informatie compleet is, voorzien beleidsambtenaren de stukken met de nodige informatie, zoals de zienswijze of verwijzingen. Juristen helpen vervolgens bij het naleven van de regelgeving over openbaarmaking. Persoonsgegevens worden gelakt en er wordt gekeken of er wettelijke uitzonderingsgronden zijn voor openbaarmaking. Als alles gecontroleerd en gevalideerd is, kan een Woo-besluit opgesteld worden.

Open overheid
Wat op papier in een paar zinnen eenvoudig te beschrijven is, blijkt in de praktijk veel werk. De informatiehuis­houding van de overheid moet op orde zijn om de gevraagde informatie goed en tijdig te leveren. Dat dit nog niet het geval is, is pijnlijk duidelijk geworden door de toeslagenaffaire. Wanneer er een verantwoordingsverzoek binnenkomt, wordt zichtbaar dat er nog een weg te gaan is voordat het rijk de informatie op orde heeft. Zo lukt het op dit moment nog niet om alle benodigde informatie gereed te hebben en een Woo-verzoek binnen de wettelijke termijn af te handelen.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 29: 1 jaar Woo. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *