9 november 2023

Ontevredenheid over afhandeling Woo-verzoeken

image for Ontevredenheid over afhandeling Woo-verzoeken image

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Dit duurt vaak lang, levert soms weinig op en communicatie eromheen kan beter. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI).

De Wet open overheid (Woo) werd op 1 mei 2022 van kracht en moet het mogelijk maken overheidsinformatie op te vragen, te vinden en in te zien. Bij een Woo-verzoek dient de overheid binnen vier weken te reageren. Bovendien moeten overheidsorganisaties bepaalde informatie actief openbaar maken.

Dat laatste gebeurt niet, zeggen de 256 journalisten die deelnamen aan het onderzoek. Daarnaast zijn ze niet tevreden over medewerking van de overheid bij hun verzoeken, vermoeden ze soms doelbewuste, politiek gemotiveerde vertragingen en denken ze dat de overheid uitzonderingsgronden niet altijd terecht toepast.

Het ACOI concludeert op basis van het onderzoek dat veel winst valt te behalen als journalisten en behandelaars van Woo-verzoeken nauwer samenwerken, meer gebaseerd op vertrouwen en praktische afspraken.

Het Adviescollege doet hiertoe alvast vijf concrete aanbevelingen voor overheidsorganisaties:

  • Voer tijdig en open overleg met de journalist.
  • Geef Woo-behandelaars mandaat en vertrouwen om afspraken te maken met verzoekers.
  • Zorg voor ondersteuning door informatie- en dataspecialisten.
  • Volg een transparante werkwijze voor de behandeling van Woo-verzoeken.
  • Organiseer de dialoog ook los van Woo-verzoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *