28 november 2023

De Woo-wasstraat

image for De Woo-wasstraat image

De Wet open overheid (Woo) vraagt om een goed werkende informatievoorziening. De gemeente Rotterdam onderzoekt vanuit een architectuurperspectief mogelijke oplossingen.

Met de komst van de Woo in 2022 volgde al snel de vraag hoe we actieve openbaarmaking met IT kunnen ondersteunen. Destijds dachten we nog dat openbare documenten inclusief metadata bij het landelijke PLOOI aangeboden moesten worden. In de gemeente Rotterdam worden documenten in diverse systemen opgeslagen. We voorzagen dus dat er meerdere koppelingen met PLOOI gewenst zouden worden. Zo ontstond het idee om een intern centraal knooppunt te realiseren dat alle benodigde integraties bijeen zou brengen, het Openbare Publicatie Component (OPC). Dit knooppunt zou vanuit diverse bronsystemen openbaar te maken documenten kunnen ophalen (of aangeleverd krijgen), zou alle benodigde handelingen kunnen ondersteunen en zou uiteindelijk openbare documenten kunnen publiceren op PLOOI en op een eigen website.

Om de haalbaarheid van zo’n OPC te toetsen hield de gemeente rond de jaarwisseling een openbare marktconsultatie. Hieruit kwam naar voren dat leveranciers op onderdelen al mooie oplossingen op de plank hadden liggen, maar dat zij andere onderdelen nog in ontwikkeling hadden of hier slechts ideeën over hadden. Halverwege de consultatie kwam bovendien het nieuws naar buiten dat de ontwikkeling van PLOOI een andere koers zou inslaan. De gemeente moest zelf de openbare documenten hosten en zelf ontsluiten. Het werd duidelijk dat er niet gedacht moest worden in een component, maar aan een keten. De spreekwoordelijke olifant moest in stukjes gesneden worden.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 29: 1 jaar Woo. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *