18 april 2023

Zakelijke appjes hoge ambtenaren moeten bewaard blijven

image for Zakelijke appjes hoge ambtenaren moeten bewaard blijven image

Alle zakelijke appjes en sms’jes van hoge ambtenaren en bewindslieden moeten bewaard blijven. Dat stelt het kabinet in reactie op meerdere adviezen over het archiveringsbeleid van chatberichten bij de rijksoverheid.

Onderzoek van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed wees uit dat de bestaande richtlijnen op verschillende punten niet aan de Archiefwet voldoen. Dit gold onder meer voor het bewaren van telefonische berichten.

Het kabinet heeft twee sporen aangekondigd waarlangs het de informatiehuishouding wil verbeteren, om te voldoen aan de Archiefwet. Ten eerste wil het ‘een digitale werkomgeving realiseren waarbij informatie direct goed wordt opgeslagen’. Momenteel bestudeert het hiervoor de mogelijkheden.

Ten tweede wijzigt het op korte termijn de handreiking ‘Bewaren chatberichten’. Als gevolg daarvan moeten de zakelijke chatberichten van hoge ambtenaren en bewindspersonen zoveel mogelijk geautomatiseerd moeten worden opgeslagen. Hoe lang en of een chatbericht moet worden bewaard hangt af van de functie die iemand heeft. Zo worden chatberichten van bewindslieden langer binnen de systemen van de overheid bewaard dan van een topambtenaar en mogen chatberichten van overige ambtenaren gewoon op de telefoon blijven staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *