1 mei 2023

Zorgen voor goed beheer

image for Zorgen voor goed beheer image

In Od 23 stond een recensie van het boek Kan dit weg? van Saskia Giesbers, dat gaat over informatiebeheer bij de overheid. Hoe zorg je voor goed beheer en dat je tijdig vernietigt? Hoofdredacteur Jeroen Jonkers gaat in gesprek met Giesbers om achter haar beweegredenen te komen.

Hoe ben je in aanraking gekomen met informatiebeheer?
‘Ik ben bij toeval in het vakgebied van informatiebeheer gerold, omdat ik totaal niet wist wat ik wilde worden. Uiteindelijk heb ik de opleiding informatiedienstverlening en -management (IDM) gevolgd, omdat het een brede opleiding is. Door vervolgens bij een adviesbureau te gaan werken, heb ik een brede ervaring opgedaan. Ik heb gemerkt dat ik sterk van diversiteit houd.’

Ondertussen heb je een eigen bureau en heb je het initiatief genomen voor de landelijke opruimweek. Wat is de gedachte hierachter?
‘Deze week is ontstaan doordat ik voor de zoveelste keer een gesprek had met een klant over het organiseren van een moment om in je organisatie op te ruimen. Ik merkte dat ik een goed gesprek had gehad, maar dat er weer niets gebeurde. Mijn conclusie is dat je blijkbaar organisaties extra moet helpen om in beweging te komen. We houden nu 2 keer per jaar, rond 21 maart en 21 september, een dergelijke week en hopen dat er meer aandacht komt voor een voorjaars- en najaarsschoonmaak op het werk. Al wordt er alleen maar over gesproken. Het is van belang dat er kleine stappen worden gezet om gezamenlijk meer in control te komen.’

Wat is in jouw ogen de waarde van goed informatiebeheer?
‘Goed informatiebeheer werkt voor de organisatie en is dus uniek. Het mooie aan informatiebeheer is de link tussen verleden, heden en toekomst. Informatie bestaat in vele vormen. Naast documenten, gaat het ook over berichten en data. Hierin is nog wel winst te behalen voor informatieprofessionals om zich verder in te ontwikkelen.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 24: Goed informatiebeheer, we maken het te moeilijk. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *